Duurzaam Bouwen model woning op RDM terrein verfraaid met Eco paints

Er wordt thans gewerkt aan het opbouwen en inrichten van een prototype modelwoning duurzaam bouwen op het RDM terrein te Heijplaat.

Eco paints is gevraagd om de woning te verfraaien met het toepassen van recyclede verf. Deze woning staat model voor het toepassen van duurzame materialen in de bouw en dient als showcase voor het inrichten en ontwikkelen van duurzaam en energie neutraal bouwen.

Concept Houses

concept houses

Aan en nabij de Corydastraat in het Nieuwe Dorp van Heijplaat zijn een aantal kavels beschikbaar gesteld voor de bouw van prototype woningen. Er worden drie soorten kavels onderscheiden: tijdelijke bouw, permanente bouw en bestaande bouw. De tijdelijke kavels moeten na een aantal jaar weer kaal teruggegeven worden aan Woonbron, de beheerder van dit gebied. Voor permanente bouw wordt de grond aangekocht. Een aantal bestaande woningen wordt door verschillende consortia van Concept House Village gerenoveerd.

Om deel te nemen aan Concept House Village en hier een huis te (ver)bouwen moet voldaan worden aan een aantal eisen:

  • Het huis moet volledig duurzaam zijn. Op economisch, ecologisch, technologisch, sociaal maatschappelijk en juridisch vlak.
  • In het ontwerp, de ontwikkeling en het gebruik van de woning wordt de gebruiker centraal gesteld.
  • Het ontwerp moet geschikt zijn voor onderwijs en onderzoek.
  • Er moet een sluitende business case worden gepresenteerd. Niet alleen het prototype moet te realiseren zijn, ook aan het vervolg, de opschaling, moet gedacht worden. Het principe moet verkoopbaar zijn.

Locatie

Concept House Village bevindt zich midden in de Rotterdamse stadshavens in het arbeidersdorp Heijplaat. Het dorp werd begin vorige eeuw gebouwd voor de werknemers van de Rotterdamsche Droogdok Maarschappij. Eind jaren ’50 werd het dorp uitgebreid met nieuwbouw in het Nieuwe Dorp. Toen de RDM in de jaren ’80 haar deuren sloot liet zij het dorp slapend achter.

De komst van RDM Campus heeft Heijplaat nieuw leven ingeblazen. De oude scheepswerf werd gerenoveerd en Hogeschool Rotterdam, het Albeda College en verschillende bedrijven vestigden zich op het terrein. Voor het Nieuwe Dorp werden nieuwe plannen gemaakt en een groot deel ervan werd gesloopt. Concept House Village wordt gebouwd in het Nieuwe Dorp en is onderdeel van de vernieuwing. In en nabij de Corydastraat bouwt Concept House Village innovatieve prototype woningen.

Info : www.rdmcampus.nl

Reacties

Reacties

Top