Eco Paints presenteert zich bij innovatiecentrum Duurzaam bouwen

new life paintsSamen met haar partner New life Paints (UK) is Eco Paints betrokken bij de realisatie van het EU project Cycle Assessment Procedure for Eco Materials (CAPEM).

In dit project wordt een methode ontwikkeld voor het beoordelen van ecologische bouwmaterialen. De doelstelling van dit project is het promoten van het gebruik van ecologische bouwmaterialen door met een 12 tal deelnemers uit verschillende EU landen te komen tot een gemeenschappelijke methodologie voor het eenduidig vaststellen van de ecologische ‘’ geloofwaardigheid’’ van bouwmaterialen en –producten.

CAPEM

Het CAP’EM (Beoordelingsmethode voor ecologische bouwmaterialen) Project is een Noord-West-Europees Programma dat de expertise van 11 partnerorganisaties bundelt om de productie, verspreiding en het gebruik van eco-materialen te bevorderen.

Capem_IMAGE_LCA_JUNE

De doelstellingen van dit project zijn:

  • Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke methode voor de levenscyclusanalyse van de milieu- en gezondheidseffecten van bouwmaterialen.
  • Het volgens deze methode beoordelen van 150 materialen, en gebruikers in staat stellen deze te classificeren volgens een aantal criteria.
  • Het bevorderen van het gebruik en de kennis van eco-materialen in Noord-West Europa door de strijd aan te gaan met de bouwsector.
  • Het demonstreren van het gebruik van eco-materialen in nieuwe bouw- en renovatiecontexten, via een netwerk van expositiecentra.

Info : www.capem.eu

Reacties

Reacties

Top