Interesse Staedion in het toepassen van Eco Paints bij renovatie

StaedionStaedion hecht veel waarde aan het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Daarin past het gebruik van duurzame bouwmaterialen.

Tussen Staedion en Eco Paints vinden verkennende gesprekken plaats om gerecyclede verf te gebruiken ten behoeve van renovatieprojecten. In Den Haag en omgeving worden enkele projecten geselecteerd waar Eco Paints op pilot basis worden uitgeprobeerd.

Info : www.staedion.nl

Reacties

Reacties

Top