Kringloopwinkel ‘De Springplank’ in Zoetermeer door wethouder geopend

opening_de_springplankOp 5 juli is de kringloopwinkel ‘De Springplank’ te Zoetermeer door de wethouder officieel geopend. Deze geheel vernieuwde winkel onderscheidt zich door een zeer goed en ruim gesorteerd assortiment van producten , die een tweede levensfase verdienen.

ECO Paints

Ad Ockers heeft  ECO Paints met name genoemd als een van de vernieuwende producten, die uitstekend passen in het productassortiment : Producten van een hoge kwaliteit, die een tweede levensfase ingaan. Het enthousiasme bij de opening was groot. Ad Ockers heeft laten zien dat de kringloopformule een nieuwe professionele fase ingaat.

Over de Springplank

De “Kringloopwinkel De Springplank” is een uniek samenwerkingsproject tussen DSW Rijswijk (Sociale Werkvoorziening), Ipse De Bruggen (zorg voor verstandelijk & meervoudig gehandicapten) en Madock. Uniek omdat het een winkel is geheel gebaseerd op de AWBZ en een antwoord is op de WMO.

De Kringloopwinkel biedt werkervaringsplekken aan ruim 20 medewerkers waarbij het de bedoeling is dat cliënten en medewerkers de mogelijkheid krijgen om te wennen aan en ervaring op te doen in een echte werksituatie. Uiteraard aangepast aan mogelijkheden en kunde. Wij gaan uit van wat iemand wel kan en niet van wat onmogelijk is.

Door de verschillende werksoorten kan iedereen instromen en zich ontwikkelen, op eigen tempo en op eigen niveau. Het uiteindelijke doel is dat mensen uitstromen en een werkplek vinden in het reguliere bedrijfsleven. Dat wil niet zeggen dat “Kringloopwinkel De Springplank” geen commerciële doelstelling heeft. “De Springplank” werkt zonder subsidie. Vanuit de inkomsten uit de verkoop is het mogelijk om de operationele kosten te betalen en te zorgen voor een financieel gezonde bedrijfsvoering.

En er is meer: In de Kringloopwinkel is ook het Repair Cafe gevestigd. Repair Cafe is een vrijwilligersinitiatief met als doelstelling spulletjes die kapot zijn nog een kans te geven. Enthousiaste vrijwilligers repareren kapotte elektrische apparaten, zij helpen bij het verstellen van kleding en repareren meubels. Elke zaterdag kunnen inwoners van Zoetermeer met hun kapotte spulletjes in de Kringloopwinkel terecht!

Website: www.despringplank.nu

Reacties

Reacties

Top