Oriënterend gesprek met afvalbrengstation Cyclus

cyclusnvCyclus, het grootste afvalbrengstation voor Midden-Holland en de Rijnstreek, heeft ECO Paints benaderd voor een oriënterend gesprek. Het onderwerp: “restverf“. Wordt vervolgd!

Reacties

Reacties

Top