Over Eco Paints

Eco Paints

Eco Paints is eind 2012 opgericht en verkoopt speciale verven, die samengesteld zijn uit ongebruikte (rest)verf en levert daarmee een bijdrage aan het terugdringen van de milieubelasting van verf en verfproducten. Restverf wordt ingezameld en door Eco Paints geselecteerd op geschiktheid voor hergebruik. In samenwerking met verfspecialisten wordt uit geselecteerde verfresten nieuwe verf vervaardigd.

Eco Paints richt zich op het produceren van kwaliteitsverven. In de laboratoria van onze producenten wordt met toewijding gewerkt aan het samenstellen van verf van een constant hoog kwaliteitsniveau. Eco Paints zijn uitgebreid getest op herkenbare eigenschappen zoals hechting, verkleuring, samenvloeiing, slijtvastheid en afwasbaarheid.

Markt

Voorbeelden uit het buitenland wijzen erop, dat de markt voor recyclebare verf een sterke groeimarkt is. Het marktperspectief voor het toepassen van recyclede verf in Nederland is kansrijk, omdat ‘duurzame’ producten in Nederland een groeiende markt vormen. maar dat moet zich nog wel op de Nederlandse markt bewijzen. Een eerste verkenning geeft aan, dat de aanvoer van bruikbare restverf, zeker in dichtbevolkte gebieden zoals Nederland, groot is. Alleen al voor latex komt dit neer op gemiddeld ca. 0,1 liter/inwoner per jaar.

Het hergebruiken van restverf is voor gebruikers ook een bewuste keuze. Buiten Europa zijn producenten in staat gebleken om in een betrekkelijk korte tijd het gebruik van recyclede verf bij de consument geaccepteerd te krijgen. Verkoopprijzen aan de consument voor recyclede verf liggen gemiddeld lager dan voor nieuwe verf van vergelijkbare kwaliteit. Een win-win situatie voor zowel milieu, producent (minder milieubelasting) als consument (lagere kosten).

Top